Guide til opbygning af en nystartet regnskabsafdeling

Hvis du går med en drøm om at være med til at opbygge en regnskabsafdeling fra bunden – så læs med her! Nedenfor finder du en kort og overskuelig guide, som gennemgår de typiske stillinger og arbejdsopgaver i en regnskabsafdeling. Læs den og vær godt klædt på når du skal ansatte nye medarbejdere i din regnskabsafdeling.

Økonomifunktionen er uundgåelig og en vigtig del af en virksomhed og indeholder både internt og eksternt regnskab: http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/regnskab.

I de fleste virksomheder er udgangspunktet som regel kunder, leverandører og medarbejdere, der skal have løn. Opbygningen af regnskabsafdelingen varierer efter virksomhedens størrelse, men består i grove træk af bogholderi, regnskab og økonomi – læs her for en definition: http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/%C3%B8konomifunktion.

Kom godt i gang

En god start er at ansætte en økonomichef med det daglige ansvar samt arbejdsopgaver inden for likviditetsoversigt, udarbejdelse af budgetter, kontakt med bank og forsikringsselskaber. Det er vigtigt at få styr på rammen, altså de grundlæggende elementer, før du ansætter flere medarbejdere. Herunder kan nævnes økonomisystemer, valg af bank, IT-systemer, opfølgningsrutiner og betalings- og kontraktaftaler.

Nu til det grundlæggende

Herefter kan du udfylde rammen ved at ansætte folk i bogholderiet. Afhængig af virksomhedens størrelse kan denne funktion inddeles i en kreditor bogholder, en debitor bogholder og en lønningsbogholder, således hver bogholder har et specifikt ansvarsområde. Bogholderiets opgaver inkluderer især bogføring. Endvidere er opgaver momsafregning, afstemning, fakturering, lønindberetning og eventuelt kontakt til HR-afdelingen.

Udbyg med controllere

Når du har styr på bogholderiet, kan du udbygge afdelingen med controllere. En controllers opgaver er mangeartede, men rækker oftest ud over bogholderiet og omfatter bl.a. ansvar for vareindlevering, forretningsgange, osv. Bogholderiet refererer til controlleren, som refererer til regnskabschefen og økonomichefen.

Fordel ansvaret

Økonomichefen har det overordnede ansvar for afdelingen og kan have ansvar for debitorstyring, som håndteres af bogholderiet. Men det kan være fordelagtigt også at ansætte en regnskabschef, hvis opgaver bl.a. omfatter oplysning, afstemning og kreditorstyring. Han/Hun vil som regel arbejde lige under og i tæt samarbejde med økonomichefen, da de deler ansvarsområder, fx deltagelse i ledermøder og kontakt til revisor. En regnskabschef har ansvar for regnskabet og deltager derfor også i regnskabsudarbejdelsen sammen med bogholderiet.

Opbyg kultur og kommunikation

Når rammen er fyldt ud og arbejdsopgaverne klarlagt, kan I med fordel have større fokus på at udvikle kulturen og kommunikation i afdelingen i samspil med resten af virksomheden.

Skriv et svar