Nyt havehegn – vi foretrækker Jeg og tøserne skal have et styk havehegn med en fremtoning lige som et raftehegn og virkning som et lydhegn

Jeg bor med mine døtre direkte ud til et stk ret buldrene indfaldsvej og er virkelig ovenud besværet af i tide og utide at blive vækket larm fra lastbiler og busser. Så det er tid til et lydhegn. Undertegnede havde ej hørt om lydhegn før i tiden – på nær de støjværn der står langs med store veje. Men som haveejer kan man tydeligvis godt købe sådan et havehegn med lydhegn.

Jeg ska’ have et lydhegn med udseende som et raftehegn. Jeg synes at det udseende er et rustikt og naturligt havehegn, som passer rigtig fint ind i vores stil med en rustik have. Sådan et lydhegn har en hvis højde således at jeg og pigerne slipper for udsigten til alle bilerne. Samtidig ser raftehegnet godt ud med træet. Mig og tøserne skal nok blive glade for vores nye havehegn.

Villaens spritnye havehegn skal ha’ en masse store planter tæt på. På samme tid har villahaven et par træer, som desuden kan bryde en smule med grundens fabriksnye raftehegn. Spændte mig ser frem til det lydhegn og ku’ sove længe hvor der ikke er trafikstøj. Lydhegn I love you, aaah mine morgener bliver så dejlige. Mit projekt havehegn begynder med eftersøgning af en sammensætning af lydhegn og raftehegn fra nu af. Jeg har faktisk øje på nogle specifikke havehegn, hvorfor jeg kan begynde her om 3-4 dage.

Guide til opbygning af en nystartet regnskabsafdeling

Hvis du går med en drøm om at være med til at opbygge en regnskabsafdeling fra bunden – så læs med her! Nedenfor finder du en kort og overskuelig guide, som gennemgår de typiske stillinger og arbejdsopgaver i en regnskabsafdeling. Læs den og vær godt klædt på når du skal ansatte nye medarbejdere i din regnskabsafdeling.

Økonomifunktionen er uundgåelig og en vigtig del af en virksomhed og indeholder både internt og eksternt regnskab: http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/regnskab.

I de fleste virksomheder er udgangspunktet som regel kunder, leverandører og medarbejdere, der skal have løn. Opbygningen af regnskabsafdelingen varierer efter virksomhedens størrelse, men består i grove træk af bogholderi, regnskab og økonomi – læs her for en definition: http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/%C3%B8konomifunktion.

Kom godt i gang

En god start er at ansætte en økonomichef med det daglige ansvar samt arbejdsopgaver inden for likviditetsoversigt, udarbejdelse af budgetter, kontakt med bank og forsikringsselskaber. Det er vigtigt at få styr på rammen, altså de grundlæggende elementer, før du ansætter flere medarbejdere. Herunder kan nævnes økonomisystemer, valg af bank, IT-systemer, opfølgningsrutiner og betalings- og kontraktaftaler.

Nu til det grundlæggende

Herefter kan du udfylde rammen ved at ansætte folk i bogholderiet. Afhængig af virksomhedens størrelse kan denne funktion inddeles i en kreditor bogholder, en debitor bogholder og en lønningsbogholder, således hver bogholder har et specifikt ansvarsområde. Bogholderiets opgaver inkluderer især bogføring. Endvidere er opgaver momsafregning, afstemning, fakturering, lønindberetning og eventuelt kontakt til HR-afdelingen.

Udbyg med controllere

Når du har styr på bogholderiet, kan du udbygge afdelingen med controllere. En controllers opgaver er mangeartede, men rækker oftest ud over bogholderiet og omfatter bl.a. ansvar for vareindlevering, forretningsgange, osv. Bogholderiet refererer til controlleren, som refererer til regnskabschefen og økonomichefen.

Fordel ansvaret

Økonomichefen har det overordnede ansvar for afdelingen og kan have ansvar for debitorstyring, som håndteres af bogholderiet. Men det kan være fordelagtigt også at ansætte en regnskabschef, hvis opgaver bl.a. omfatter oplysning, afstemning og kreditorstyring. Han/Hun vil som regel arbejde lige under og i tæt samarbejde med økonomichefen, da de deler ansvarsområder, fx deltagelse i ledermøder og kontakt til revisor. En regnskabschef har ansvar for regnskabet og deltager derfor også i regnskabsudarbejdelsen sammen med bogholderiet.

Opbyg kultur og kommunikation

Når rammen er fyldt ud og arbejdsopgaverne klarlagt, kan I med fordel have større fokus på at udvikle kulturen og kommunikation i afdelingen i samspil med resten af virksomheden.